Opublikowano  2019-11-22

SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

(0 opinia)

Dnia 27 listopada 2019r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście -przedstawiciele instytucji wspierających rodziny dotknięte przemocą m.in. przedstawiciel KPP w Pleszewie, kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Pleszewie, przedstawiciel Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR w Pleszewie, kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznych oraz przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych poszczególnych gmin powiatu pleszewskiego. Prowadząca spotkanie Kierownik OIK w Pleszewie pani Maria Przybył przedstawiła efekty działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie podjęte w roku 2019 w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie oraz wsparcia osób doświadczających przemocy. Podjęto także temat związany z rekrutacją osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie i próbę wypracowania nowej strategii działania związanej właśnie z podejmowaniem oddziaływań wobec tych osób.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 668 473 977 (czynny całą dobę)

INFO