Written by  2023-10-09

Punkt Przeciwdziałania Przemocy Domowej

(0 votes)

Od 1 wrzesnia 2023r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Dyżur pełniony jest w każdą środę w godz.od 15:30 do 17:00.

Pomoc skierowana jest do osób, które doznają lub są zagrożone przemocą domową oraz wobec specjalistów chcących skorzystać z Biblioteczki antyprzemocowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie.

Działanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach projektu pn. „Być o krok wcześniej - działania profilaktyczne i wspierające w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.”

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 668 473 977 (czynny całą dobę)

INFO