Działalność

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie (OIK) powstał w 2005 r. i od początku istnienia działa w strukturach PCPR w Pleszewie. Swą siedzibę ma przy ul. Wyspiańskiego 6 w Pleszewie (budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie) pokój nr 21 i 22.
Misją Ośrodka jest niesienie wsparcia rodzinom, które dotknięte są szeroko rozumianym kryzysem. Zakres działalności OIK w Pleszewie to:
• udzielanie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej ( konflikty rodzinne, separacja, rozwód, uzależnienie, współuzależnienie, żałoba, przemoc w rodzinie, problemy wychowawcze itp.)
• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa(psychologicznego, prawnego i rodzinnego)
• udzielanie konsultacji osobom w sytuacjach kryzysowych, w tym doświadczających przemocy w rodzinie; informowanie o przysługujących im prawach
• wskazanie sposobów radzenia sobie z problemem;
• szukanie i zabezpieczenie miejsca pobytu osobie (rodzinie) na czas dłuższy w placówkach całodobowych i specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie ;
• organizację Grup Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
• prowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie
• całodobowe poradnictwo telefoniczne - oferta dla osób szukających pomocy przy zachowaniu anonimowości
• prowadzenie profilaktyki w obszarze przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 668 473 977 (czynny całą dobę)

INFO