Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że w terminie od 1 lipca 2024r. do 15 grudnia 2024r. prowadzony będzie program
korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową „Partner”- edycja 2024r.
Program rozpocznie się od indywidualnych spotkań z osobami stosującymi przemoc domową, które zapoczątkują 60 godzinny etap pracy grupowej.

 Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc domową
są kierowane w szczególności do:

 • - osób stosujących przemoc domową wobec których wdrożono procedurę Niebieskiej Karty
 • - osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
  w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • - osób stosujących przemoc domową, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • - osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym ( kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społeczne, centrum usług społecznych oraz zespoły interdyscyplinarne).
 • - wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne

Praca z osobami stosującymi przemoc domową dotyczyć będzie korekty ich przekonań w  obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy domowej, życia uczuciowego i emocjonalnego. Wobec każdego uczestnika programu określone zostaną indywidualne poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy domowej oraz plany bezpieczeństwa.

W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt :

 • telefoniczny 668 473 977
 • lub e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z inicjatywą Funduszu Sprawiedliwości uruchomiono ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych, a także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi i dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Jeżeli jesteś:

* pokrzywdzony/pokrzywdzona:
- przemocą domową,
- przemocą fizyczną i psychiczną,
- wypadkiem drogowym,
- przestępstwem seksualnym,
- kradzieżą/oszustwem,
- pozbawieniem alimentów,
- innym przestępstwem,
* świadkiem przestępstwa,
* dzieckiem potrzebującym wsparcia,
* w kryzysie, masz myśli samobójcze.

ZADZWOŃ

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

+48 222 309 900

działa przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Oferta skierowana jest do rodzin, w których rodzice:

– czują, że trudno jest im się porozumieć ze swoim dzieckiem,

– nie mają pomysłów na to jak wyegzekwować obowiązki od swojego dziecka

– czują się bezradni wobec swojego dziecka

Natomiast dzieci:

– mają problem z obowiązkami szkolnymi, zachowaniem w domu

– łatwo ulegają presji rówieśniczej

– podejmują pierwsze próby palenia papierosów, picia alkoholu czy innych zachowań ryzykownych

Program przybiera formę warsztatów dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat

Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez okres 7 tygodni i trwają 2 godziny.

Głównym celem warsztatów jest:

1. wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami

2. podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic

3. doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny

Zapewniamy spotkania w kameralnej grupie kilku rodzin, ciepłą i przyjazną atmosferę Zapraszamy.

Od 1 wrzesnia 2023r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Dyżur pełniony jest w każdą środę w godz.od 15:30 do 17:00.

Pomoc skierowana jest do osób, które doznają lub są zagrożone przemocą domową oraz wobec specjalistów chcących skorzystać z Biblioteczki antyprzemocowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie.

Działanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach projektu pn. „Być o krok wcześniej - działania profilaktyczne i wspierające w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.”

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zapraszają do korzystania z bezpłatnych konsultacji psychologa dziecięcego Pani Estelli Wierzbickiej. Dyżury pełnione są w każdą środę i czwartek w godzinach od 1300 do 1500 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul. Wyspiańskiego 6 ( budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, I piętro, biuro nr 21 i 22).

Jeżeli Państwo jako rodzice lub opiekunowie zauważacie, że z Waszym dzieckiem dzieję się coś niepokojącego:

 • stało się zamknięte w sobie
 • jest osamotnione
 • ma problemy w szkole
 • jest pobudzone lub agresywne
 • doświadcza stanów lękowych
 • przejawia zachowania autodestrukcyjne
 • żyje w rodzinie z problemami (przemoc domowa,uzależnienie,współuzależnienie, konflikty, rozwód lub inne)

Zapraszamy do kontaktu.

Zapisy na wizyty prowadzone są pod nr telefonu 668 473 977 w godzinach od 7:30 do 15:30. Można również kontaktować się drogą mailowa pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działanie realizowane jest w ramach prowadzonego projektu pn. „Być o krok wcześniej - działania profilaktyczne i wspierające w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej”, dofinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2023r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od od 1 maja 2023r. do 31 lipca 2023 r. trwa rekrutacja uczestników do programu korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową „Partner”.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc przemoc domową są kierowane w szczególności do:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osób podejrzanych o stosowanie przemocy domowej;
 • osób stosujących przemoc domową, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne);
 • wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne.

Praca z osobami stosującymi przemoc domową dotyczyć będzie korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy w rodzinie, życia uczuciowego i emocjonalnego. Indywidualnie określone zostaną poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy w rodzinie oraz plany bezpieczeństwa dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej z przewagą zajęć grupowych (60 h).

W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt :

 • telefoniczny 668 473 977
 • e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • lub osobisty w siedzibie OIK w Pleszewie przy ul.Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew  w godz. 7:30-15:30.

W związku z działaniami wojennymi, które trwają na terytorium Ukrainy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zapewnia pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających w naszym powiecie.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy psychologicznej bezpośrednio
w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul. Wyspiańskiego 6 (budynek Urzędu Pracy, I piętro, biuro nr 21 i 22) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Całodobowy nr telefonu 668 473 977 ( aktualnie kontakt telefoniczny wyłącznie w języku polskim).

Ośrodek jest czynny 5 dni w tygodniu w godz. od 7:30 do 15:30

 

Допомога психологічна для  украінськоі спільноти, яка перебуає на територіі  Плешевського повіту

У зв’язку з бойовими діями, які відбуваються на території України, Повятовий  центр допомоги сім’ям у Плешеві та Центр кризового втручання в Плешеві надають психологічну допомогу громадянам України, які перебувають у нашому повіті.

Люди, які потребують підтримки, можуть отримати безпосередню психологічну допомогу

у штаб-квартирі Центру кризового втручання в Плешеві за адресою вул. Wyspiańskiego 6 (будівля Бюро зайнятості, 1-й поверх, офіси № 21 та 22) після попереднього телефонного зв'язку. Цілодобовий номер телефону 668 473 977 (наразі телефонний контакт тільки польською мовою).

Центр працює 5 днів на тиждень з 7:30 до 15:30.

 

Jak co roku dnia 25 listopada rozpoczyna się Międzynarodowa Kampania „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć” - te datę Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i Dziewcząt. Akcja kończy się 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Te daty pokazują związek między prawami kobiet i prawami człowieka, maja na celu zaznaczyć, ze przemoc ze względu na płeć stanowi jednocześnie naruszenie praw człowieka. Międzynarodowa Kampania „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć” poświęcona jest podwyższaniu świadomości na temat przemocy oraz koordynowaniu i wspieraniu prac mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub też świadkiem zdarzeń krzywdzących innych członków rodziny skontaktuj się z nami:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew

tel. 62 7420 161

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie

ul. Wyspiańskiego 6 (budynek UP w Pleszewie pokój nr 21,22)

63-300 Pleszew

Całodobowy telefon : 668 473 977

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pamiętaj ! Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2021r. do 30 listopada 2021r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.

Program rozpocznie się od spotkań indywidualnych prowadzonych od 1 lipca 2021r., które pozwolą rozpocząć w sumie 60 godzinny etap pracy grupowej.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

- osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie;

- osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

- osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne).

- wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne.

Praca ze sprawcami dotyczyć będzie korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy w rodzinie, życia uczuciowego i emocjonalnego. Indywidualnie określone zostaną poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy w rodzinie oraz plany bezpieczeństwa dla każdego uczestnika.

W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt:

- telefoniczny 668 473 977

- lub e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Informujemy, że podczas spotkań i zajęć grupowych zachowane będą zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania w związku z zabieganiem i przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.

Program rozpocznie się od spotkań indywidualnych prowadzonych od 1 lipca 2020r., które pozwolą rozpocząć w sumie 60 godzinny etap pracy grupowej.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
 osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie;
 osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne);
 wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne.

Praca ze sprawcami dotyczyć będzie korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy w rodzinie, życia uczuciowego i emocjonalnego. Indywidualnie określone zostaną poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy w rodzinie oraz plany bezpieczeństwa dla każdego uczestnika.

W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt:
• telefoniczny 668 473 977
• lub e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że podczas spotkań i zajęć grupowych zachowane będą zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania w związku z zabieganiem i przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 668 473 977 (czynny całą dobę)

INFO