Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2022r. do 30 listopada 2022r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.

Program rozpocznie się od spotkań indywidualnych prowadzonych od 1 lipca 2022r., które pozwolą rozpocząć w sumie 60 godzinny etap pracy grupowej.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
    w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne).
  • wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne
  • Praca ze sprawcami dotyczyć będzie korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy w rodzinie, życia uczuciowego i emocjonalnego. Indywidualnie określone zostaną poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy w rodzinie oraz plany bezpieczeństwa dla każdego uczestnika.

W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt :

  • telefoniczny 668 473 977
  • lub e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że podczas spotkań i zajęć grupowych zachowane będą zasady bezpieczeństwa
i procedury postępowania w związku z zabieganiem i przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W związku z działaniami wojennymi, które trwają na terytorium Ukrainy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie zapewnia pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających w naszym powiecie.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy psychologicznej bezpośrednio
w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul. Wyspiańskiego 6 (budynek Urzędu Pracy, I piętro, biuro nr 21 i 22) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Całodobowy nr telefonu 668 473 977 ( aktualnie kontakt telefoniczny wyłącznie w języku polskim).

Ośrodek jest czynny 5 dni w tygodniu w godz. od 7:30 do 15:30

 

Допомога психологічна для  украінськоі спільноти, яка перебуає на територіі  Плешевського повіту

У зв’язку з бойовими діями, які відбуваються на території України, Повятовий  центр допомоги сім’ям у Плешеві та Центр кризового втручання в Плешеві надають психологічну допомогу громадянам України, які перебувають у нашому повіті.

Люди, які потребують підтримки, можуть отримати безпосередню психологічну допомогу

у штаб-квартирі Центру кризового втручання в Плешеві за адресою вул. Wyspiańskiego 6 (будівля Бюро зайнятості, 1-й поверх, офіси № 21 та 22) після попереднього телефонного зв'язку. Цілодобовий номер телефону 668 473 977 (наразі телефонний контакт тільки польською мовою).

Центр працює 5 днів на тиждень з 7:30 до 15:30.

 

Jak co roku dnia 25 listopada rozpoczyna się Międzynarodowa Kampania „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć” - te datę Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i Dziewcząt. Akcja kończy się 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Te daty pokazują związek między prawami kobiet i prawami człowieka, maja na celu zaznaczyć, ze przemoc ze względu na płeć stanowi jednocześnie naruszenie praw człowieka. Międzynarodowa Kampania „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć” poświęcona jest podwyższaniu świadomości na temat przemocy oraz koordynowaniu i wspieraniu prac mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub też świadkiem zdarzeń krzywdzących innych członków rodziny skontaktuj się z nami:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew

tel. 62 7420 161

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie

ul. Wyspiańskiego 6 (budynek UP w Pleszewie pokój nr 21,22)

63-300 Pleszew

Całodobowy telefon : 668 473 977

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pamiętaj ! Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2021r. do 30 listopada 2021r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.

Program rozpocznie się od spotkań indywidualnych prowadzonych od 1 lipca 2021r., które pozwolą rozpocząć w sumie 60 godzinny etap pracy grupowej.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

- osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie;

- osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

- osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne).

- wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne.

Praca ze sprawcami dotyczyć będzie korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy w rodzinie, życia uczuciowego i emocjonalnego. Indywidualnie określone zostaną poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy w rodzinie oraz plany bezpieczeństwa dla każdego uczestnika.

W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt:

- telefoniczny 668 473 977

- lub e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Informujemy, że podczas spotkań i zajęć grupowych zachowane będą zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania w związku z zabieganiem i przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.

Program rozpocznie się od spotkań indywidualnych prowadzonych od 1 lipca 2020r., które pozwolą rozpocząć w sumie 60 godzinny etap pracy grupowej.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
 osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie;
 osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne);
 wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne.

Praca ze sprawcami dotyczyć będzie korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy w rodzinie, życia uczuciowego i emocjonalnego. Indywidualnie określone zostaną poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy w rodzinie oraz plany bezpieczeństwa dla każdego uczestnika.

W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt:
• telefoniczny 668 473 977
• lub e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że podczas spotkań i zajęć grupowych zachowane będą zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania w związku z zabieganiem i przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Twój parasol to aplikacja mobilna, dzięki której osoby narażone na przemoc w swojej rodzinie i jej świadkowie mogą uzyskać pomoc i niezbędne informacje.

Kryzys to trudna część życia ludzkiego jednak jest to również zapowiedź zmian, które niosą ze sobą nadzieję. W tych ciężkich sytuacjach próbujemy radzić sobie jak potrafimy jednak niekiedy to nie wystarcza.

Można wówczas poczuć się bezradną i stracić pewność siebie.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 668 473 977 (czynny całą dobę)

INFO